У Школи је веома активан Савет родитеља. На седницама Савета износе се предлози за побољшање функционисања Школе. Родитељи имају могућност да дају своје предлоге и мишљења и да активно учествују у животу и раду школе. Једна од кључних одлука Савета, донета у новембру 2003. године, представља увођење физичког обезбеђења финансираног од стране родитеља. Обезбеђење се реализује сваког дана. На тај начин Савет родитеља дао је непосредан допринос повећању укупне безбедности ученика у школској згради и школском дворишту. Уопште, Школа дугује велику захвалност свим родитељима због изузетног одзива у реализацији ове одлуке.

Одељење Име и презиме изабраног
представника по одељењима
I-1 НАТАША СИМИЋ
I-2 БОЈАНА РИСТИЋ
I-3 СЛОБОДАН ГЕОРГИЈЕВ
I-4 ГОРАНА КРСМАНОВИЋ
II-1 ЈАНА БАРАЋ
II-2 ИВАНА ПОПОВИЋ ТОМАНОВИЋ
II-3 ЈАСМИНА МИЉКОВИЋ
II-4 МАЈА МИТРОВИЋ
II-5 ЖЕЉКА МАРКОВИЋ
III-1 ЕВГЕНИЈА ЕШКИНА КОВАЧЕВИЋ
III-2 ЈЕЛЕНА КРСТИЋ
III-3 ДУШАН ПАВЛОВИЋ
III-4 ЈЕЛЕНА ДРАГОЈЛОВИЋ
IV-1 ИВАНА НИКОЛИЋ
IV-2 ЈЕЛИСАВЕТА РАДОСАВЉЕВИЋ
IV-3 КАТАРИНА ГАЂАНСКИ
IV-4 ИВАНА ДОКИЋ
V-1 АНА МАРКОВИЋ
V-2 ДАЛИБОР БИШЕВАЦ
V-3 МАРИЈА БУЛИЋ
V-4 НИКОЛА ЈАНКОВИЋ
VI-1 НАТАША ВАЈДИЋ
VI-2 ПЕТРОВИЋ БОЖАНА
VI-3 НЕНАД ПЕТРОВИЋ
VI-4 ЖИВКОВИЋ МИРОСЛАВ
VII-1 МИЛАНКА ПАНТОВИЋ
VII-2 АЛЕКСАНДАР ЈАКОВЉЕВИЋ
VII-3 ЛИДИЈА МАРКОВИЋ
VII-4 ЗАРА КОМНЕНИЋ
VIII-1 ЈАНКОВИЋ СВЕТЛАНА
VIII-2 ВИОЛЕТА МАКСИМОВИЋ
VIII-3 СЛОБОДАНКА ПОПА
VIII-4 МИХАИЛО СТОШОВИЋ