У Школи је веома активан Савет родитеља. На седницама Савета износе се предлози за побољшање функционисања Школе. Родитељи имају могућност да дају своје предлоге и мишљења и да активно учествују у животу и раду школе. Једна од кључних одлука Савета, донета у новембру 2003. године, представља увођење физичког обезбеђења финансираног од стране родитеља. Обезбеђење се реализује сваког дана. На тај начин Савет родитеља дао је непосредан допринос повећању укупне безбедности ученика у школској згради и школском дворишту. Уопште, Школа дугује велику захвалност свим родитељима због изузетног одзива у реализацији ове одлуке.

Одељење Име и презиме изабраног
представника по одељењима
1/1 КАТАРИНА АЛЕКСОВ
1/2 ЈЕЛЕНА БАЈИЋ УРОШЕВИЋ
1/3 ИГОР ВИЛАЈ
1/4 САЊА КЛАЧАР
1/5 ТАМАРА МИХАЈЛОВИЋ
2/1 ВЕСНА САВИЋ ЖИВАНОВИЋ
2/2 МАРИЈАНА КОСТИЋ
2/3 ЕМИЛИЈА ИСАИЛОВИЋ
2/4 ТИЈАНА ПЕРИЋ ДИЛИГЕНСКИ
3/1 ВЕСНА РАДИЧЕВИЋ
3/2 НЕДОВИЋ МАРИЈА
3/3 ФИЛИПОВИЋ ИРЕНА
3/4 МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ
3/5 НАДА СТАНКОВИЋ
4/1 НАТАША СИМИЋ МАЛОВИЋ
4/2 МИЛИЦА ВОЈИНОВИЋ
4/3 МИРОСЛАВ МАРИЋ
4/4 НЕНАД КРСМАНОВИЋ
5/1 ЈАНА БАРАЋ
5/2 АНA СТОЈАНОВИЋ
5/3 МИНА ЈАНЧИЋ
5/4 МАЈА МИТРОВИЋ
5/5 АЛЕКСАНДРА НОВАКОВИЋ
6/1 ЕВГЕНИЈА ЕШКИНA КОВАЧЕВИЋ
6/2 СЛОБОДАН ГЕОРГИЈЕВ
6/3 ЕМИЛИЈА ИСАИЛОВИЋ
6/4 ЈЕЛЕНА ДРАГОЈЛОВИЋ
7/1 ИВАНА НИКОЛИЋ
7/2 ИВАНА РАДОЈКОВИЋ
7/3 ДРАГАНА ЧАМАГИЋ
7/4 КАТАРИНА СТЕФАНОВИЋ
8/1 ИРЕНА ЂУРИЋ
8/2 ЗОРИЦА КРЕЈИЋ
8/3 ДАНИЈЕЛА МЛАДЕНОВИЋ
8/4 СИЛВИЈА АВРАМОВИЋ