Назив већа Име и презиме руководиоца
Стручно веће учитеља Свјетлана Ненадић
Стручно веће за српски језик и књижевност Наташа Станојковић
Стручно веће наставника страног језика Оливера Цветковић
Стручно веће за математику Ружица Рајковић
Стручно веће природних наука Невенка Стефановић
Стручно веће наставника уметности и вештина Синиша Борковић
Стручно веће за историју и географију Јоца Стојков
Стручно веће професора у продуженом боравку Душан Симовић