Име и презиме Задужење
Радомир Цојић Домар
Драгана Мариновић Сервирка
Љиљана Глигоријевић Спремачица
Оливера Ђурић Спремачица
Верица Иревић Спремачица
Николић Снежана Спремачица
Снежана Симић Спремачица
Слађана Станковић Спремачица
Горица Стојановић Спремачица
Радмила Стојадиновић Спремачица
Снежана Туба Спремачица
Радмила Момић Спремачица