Шта је огњиште? Шта је плуг? Ко је био абаџија? Какве су биле школе некад? Само су нека од питања на које су одговоре потражили ученици 3/2. Упућени на разне изворе знања( усмена предања старијих, енциклопедије, часописи, интернет…), истражујући и прикупљајући податке, спремали су групне радове које су презентовали на часовима природе и друштва у оквиру наставне теме Прошлост мог краја. Поред бројних информација до којих су дошли, трудили су се да поткрепе своја излагања очигледним примерима доносећи старе предмете (пегла, фотоапарат, ножић за отварање писама, стари новац…) Заинересовани и мотивисани за рад лако су преносили, али и усвајали нова знања од својих вршњака. На крају су констатовали да су спремни за нове изазове.

IMG_20171101_131900 IMG_20171101_150046 IMG_20171101_133437 IMG_20171101_151408 IMG_20171101_160558 IMG_20171101_152553 IMG_20171101_161800 IMG_20171101_160553