Поштовани родитељи,

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ

У складу са чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања, предвиђено је да се у први разред основне школе уписују деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година и која су здравствено способна за полазак у школу.
У први разред основне школе у  школској 2023/24. години (редован упис) уписују деца рођена од 1.3.2016. до 28.2.2017. године.
Деца рођена у периоду од 01.03.2016. до 31.08.2017. године (узраст од 6 до 6,5 год.), могу се уписати у први разред,  након провере спремности за полазак у школу коју врши школски психолог, а на захтев родитеља, односно законског заступника детета.

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, може се одложити упис у школу за годину дана, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера  додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.
Редован упис у први разред (деце која територијално припадају школи) почиње 1. априла 2023. године и траје до 31. маја 2023. године.
Тестирање деце обавља се по извршеном упису у термину који одреде школски педагог или психолог.
Уписују се и деца старија од 7 година живота која због болести или других оправданих разлога нису уписана у први разред.
Доказ о здравственом стању деце издаје одговарајућа здравствена установа и изабрани лекар детета.
Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним могућностима установе. У том случају, родитељ у писаној форми подноси молбу за упис, преко секретаријата школе, до 01.02.2021. године. Молбе се разматрају до краја априла месеца текуће године и решавају тек након попуне места за децу која територијално припадају школи.

Од прошле школске године постоји могућност да школа,уз помоћ електронског сертификата и система еУпис, родитељима обезбеди документацију неопходну за упис. Да би могао да се обави упис уз помоћ електронских сертификата неопходно је да родитељ/старатељ донесе тачан ЈМБГ детета и једног од родитеља/старатеља приликом уписа.

Пријава детета за упис у први разред је обавезна.  За пријаву детета за упису у школу  је неопходан ЈМБГ детета и једног од родитеља.

Молимо вас да пратите сајт школе, где ће крајем месеца марта бити прецизније информације о начину пријаве за упис детета у први разред ( личним доласком у школу или преко портала Е управе).

Презентацију о нашој школи и о продуженом боравку можете погледати ОВДЕ.

ПП служба