У нашој школи велики значај се придаје ваннаставним активности и раду секција. Тежиште рада у орагнизацији јесте на оним садржајима који подстичу и развијају интересовање, радозналост, самосталност и стваралачки однос ван оквира редовне наставе. Кроз секције ученици исказују своју креативност, интересовања и способности.

Секције:

 • Новинарска секција
 • Драмска секција
 • Енглески језик секција
 • Руски језик секција
 • Историјска секција
 • Географска секција
 • Математичка секција
 • Фото-шоп и програмирање
 • Кино и видео стваралаштво и архитектура
 • Израда анимација и интернет презнтација
 • Информатичка секција
 • Еколошка секција
 • Музичка секција
 • Ликовна секција
 • Секција верске наставе
 • Спортска секција

 
Секције у продуженом боравку:

 • Драмска
 • Ликовна
 • Спортска
 • Музичко – ритмичка