Вести

/Вести

Бесплатни уџбеници

Министарство просвете планира да, у складу са Одлуком Владе Републике Србије, 05 Број: 401-2079/2023 од 16.03.2023. годи [...]

Пробни завршни испит резултати из комбинованог теста

Резултати из историје Резултати из хемије   Резултати из географије Резултати из физике Резултати из биологије [...]

Пробни завршни испит резултати из српског језика

Резултати из српског језика [...]

Пробни завршни испит резултати из математике

Резултати из математике [...]

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Одлуком Градског актива наставника математике и Подружнице ДМС-Београд на окружно такмичење из математике за ученике осн [...]

Општинско такмичење из математике – резултати

Резултати за трећи разред Резултати за четврти разред Резултати за пети разред Резултати за шести разред Резултати з [...]