Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com

ОШ "Иван Горан Ковачић"

Јавне набавке 2014

Овде можете претраживати огласе и остале садржаје у поступцима јавних набавки који се покрећу у складу са новим Законом

Позив за подношење понуде за набавку
добара – Програмски пакет за бибилиотеку, редни број набавке НН – 38/23.
 

Упутство понуђачима како сачинити понуду
Позив за подношење понуда

 Правилник о јавним набавкама