Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com
Image Alt

Школска документа

Статут школе
Календар образовно-васпитног рада основне школе за школску 2023/2024. годину
Правилник о употреби мобилних телефона
Кодекс понашања
Правилник о оцењивању
Пословник о раду Савета родитеља
Пословник о раду Школског одбора
Правила понашања
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученикa
Правилник о безбедности ученика
Правилник о боравку
Правилник о сукобу интереса
Правилник јавне набавке
План тзз, дискриминације и трговином деце
Правилник о систематизацији радних места септембар 2022. године
Правилник о систематизацији радних места март 2018. године
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о унутрашњој организацији рада школе
Програм слободних наставних активности
Лице за заштиту података
Школски програм 2014/2018.
Школски програм 2021/2025..
Акциони план школског развојног плана за школску 2022/2023. годину
Извештај о реализацији рада школе за школску 2021/2022. годину
Извештај о реализацији рада школе за школску 2020/2021. годину
Извештај о реализацији рада школе за школску 2019/2020. годину
Извештај о реализацији рада школе за школску 2018/2019. годину
Извештај о реализацији рада школе за школску 2017/2018. годину
Извештај о раду директора за школску 2016/2017. годину
Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. године
Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. године
Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. године
Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. године
Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. године
Годишњи план рада школе за школску 2016/2017. године
Годишњи план рада школе за школску 2015/2016. годину
Годишњи план рада школе за школску 2014/2015. годину
Годишњи план рада школе за школску 2013/2014. годину
Вредновање и самовредновање школе август 2017. године
Програм стручног усавршавања наставника и унапређења васпитно-образовног рада